longo
10 شهریور 1401 - 19:04

استفاده از همه ظرفیت‌ها برای احداث راه اصلی نمازگاه -ارم - بوشکان

بوشهر- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور همه ظرفیت‌های موجود برای احداث پروژه راه اصلی نمازگاه - ارم - بوشکان استفاده می شود. به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور به دعوت نماینده دشتستان و با همراهی وی بعد از ظهر پنجشنبه از بخش‌های ارم و بوشکان بازدید کردند. خبرنگار مهربوشکاندر این برنامه راه‌های «نمازگاه - ارم - بوشکان»، «بوشکان - کلمه» و «کلمه - نی‌نیزک - برازجان» مورد بازدید قرار گرفت و روش‌های ارتقای کیفیت راه‌های بخش‌های ارم و بوشکان بررسی شد. نمازگاهبوشکان«بوشکاننی‌نیزکبوشکانمحمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در این بازدید بر لزوم بهبود کیفیت راه‌های دشتستان بویژه راه نمازگاه -ارم و کلمه -برازجان تاکید کرد. کوچینمازگاهخیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور نیز قول داد که از همه ظرفیت‌های موجود برای احداث پروژه راه اصلی نمازگاه -ارم - بوشکان استفاده کند. نمازگاهبوشکاندر بازدید مذکور، معاون عمرانی استاندار بوشهر، فرماندار دشتستان، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیرکل راهداری استان نیز حضور داشتند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 699025